Donateur

Het Museum Collectie Brands donateurschap

Museum Collectie Brands is een kleine instelling die grotendeels afhankelijk is van vrijwilligers. Om het museum en haar collectie ook voor de toekomst te blijven behouden, kunnen wij alle steun gebruiken. U kunt dit doen door een eenmalige gift (welke fiscaal aftrekbaar is vanwege onze ANBI-status), of door het donateurschap aan te gaan.

Giften komen ten goede aan de Stichting Nieuw-Dordrecht Historisch en Cultureel Brands (Bank: NL73 RABO 0139 9736 21). Deze stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van Museum Collectie Brands. Meer over onze organisatie leest u hier.

#IkSteunMuseumCollectieBrands

Wat houdt het donateurschap in?

U bent al donateur voor €30,- per jaar. Hiervoor krijgt u ook van alles terug. U mag als donateur het gehele jaar door gratis het museum bezoeken en mag ook 1 introducé meenemen die eveneens gratis toegang krijgt. Als donateur wordt u ook uitgenodigd voor onze jaarlijkse donateursdag en openingen van tentoonstellingen. Donateurs mogen ook 1x gratis deelnemen aan een activiteit van het jaarprogramma (indien vooraf aangegeven en op vertoon van donateurspas).

Ook ontvangt u onze nieuwsbrief met informatie over onze activiteiten, tentoonstellingen en achtergrondinformatie over onze collectie. Al deze extra’s maken het donateurschap dan ook erg aantrekkelijk.

Uw donateurschap is gebonden aan een kalenderjaar. Wordt u met ingang van januari donateur, dan betaalt u het volledige bedrag van €30,-. Wordt u pas halverwege het jaar donateur, dan betaalt u voor de resterende maanden.  


Hoe word ik donateur?

U kunt zich bij onze receptie melden en een donateursformulier invullen. Ook kunt u ons bellen op 0591-393400 (tijdens openingstijden) en uw gegevens door een receptiemedewerker laten noteren. Ook kunt u zich direct digitaal als donateur inschrijven door op de aanmeldingsknop onderaan deze pagina te klikken.

Wanneer u uw gegevens aan ons heeft doorgegeven, kunt u het bedrag van €30,- overmaken naar bankrekeningnummer NL73 RABO 0139973621 ten name van Stichting Nieuw Dordrecht Historisch en Cultureel (volledige tenaamstelling vermelden). Ook kunt u ons toestemming verlenen voor een automatische incasso. 

Wanneer wij uw betaling hebben ontvangen, sturen wij uw donateurspas per post op. Op vertoon van deze pas heeft u recht op de eerder genoemde voordelen. 

Vergeet u niet om uw donateurschap elk kalenderjaar te verlengen.Mocht u verder nog vragen hebben over het donateurschap belt u dan naar 0591-393400 (tijdens openingstijden) of mail naar info@collectie-brands.nl.