Terug naar overzicht
Kleine expositie

Industrieel Erfgoed – Pilot 2 “Kunststofvezels” (WORDT VERWACHT)

In opmaat naar een grote permanente tentoonstelling over het industrieel erfgoed van de gemeente Emmen, presenteert Museum Collectie Brands in 2024 & 2025 vier pilottentoonstellingen. Dit zijn kleinschalige tentoonstellingen.

In de tweede industrieel erfgoed pilottentoonstelling staat het thema “kunststofvezels” centraal. De Enka / AKU zal hierin centraal staan.

Meer informatie volgt…